Hlavným zámerom projektu je vytvorenie regionálneho kompetenčného centra aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti agro-bio-technológií v Nitre (AgroBioTech), ktoré bude integrovať špičkový aplikovaný výskum prostredníctvom partnerstva SPU v Nitre, UKF v Nitre a ÚGBR SAV v Nitre.

Výskumné centrum bude vybavené špičkovou výskumnou infraštruktúrou a tým umožní realizáciu výskumu na medzinárodnej úrovni, aplikovateľnom v praxi a s previazanosťou na kľúčové potreby prioritných tém v agrobiológii, biotechnológii, genetických technológiách, agropotravinárstve, technológii spracovania poľnohospodárskych produktov, agroekológii a bioenergetike.

V zmysle hore uvedeného, strategickým cieľom projektu je: vybudovanie komplexného, výskumného, inovačného a kompetenčného regionálneho centra v oblasti agrobiológie, agroekológie, biotechnológie a bioenergetiky.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

3dBuild1