Články v médiách

Článok v spravodaji Poľnohospodár číslo  19 - 20, 2015, ročník 59, http://www.polnohospodar.sk/images/stories/pdf/59/59-19-20polnohospodar.pdf, strana 12 -13

http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/na-spu-slavnostne-otvorili-nove-vyskumne-centrum-agrobiotech/

http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/televizne-noviny/37033_televizne-noviny (Reportáž Elektronické zmysly)

Radiožurnál 15. 10.2015

http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/spu-nitra-vyskumne-centrum/22046-clanok.html

http://nitra.sme.sk/c/8021745/v-nitre-za-par-dni-otvoria-vyskumne-centrum-za-viac-ako-26-milionov-eur.html

http://nitraden.sk/na-spu-dnes-otvorili-vyskumne-centrum-agrobiotech-za-26-milionov-eur/

http://nitra.sme.sk/c/8037607/otvorili-vyskumne-centrum-agrobiotech-za-26-mil-eur.html

http://rno.sk/na-spu-v-nitre-otvorili-nove-vyskumne-centrum-agrobiotech/

http://spravy.mojanitra.sk/agrobiotech-vyskumne-centrum-ako-prepojenie-vyskumneho-centra-s-hospodarskou-praxou-video/nitra.html?id_temy=902&action=clanky&id_clanku=147141

https://www.ukf.sk/859-otvorili-nove-vyskumne-centrum-agrobiotech

https://www.istp.sk/clanok/9315/Na-SPU-v-Nitre-otvorili-nove-vyskumne-centrum-AgroBioTech

http://www.ucn.sk/spravy/v-nitre-otvorili-vyskumne-centrum-agrobiotech-za-26-mil-eur

 https://www.minedu.sk/fotogaleria/?showAlbum=1408&page=0

http://nitra.dnes24.sk/na-spu-v-nitre-otvorili-nove-vyskumne-centrum-stalo-vyse-26-milionov-218961

http://www.polnoinfo.sk/clanok/4238/vyskumne-centrum-agrobiotech-by-malo-pomahat-praxi

https://www.youtube.com/watch?v=z8OMmJF4SDQ

http://www.cetv.sk/index.php/spravodajstvo/item/901-spravy-16-10-2015

MORAVČÍKOVÁ, D. -- ADAMIČKOVÁ, I. Innovation as a key factor in sustainable rural and agricultural development. In ICABR 2014. Brno. 2014. ISBN 978-80-7509-129-1.

MORAVČÍKOVÁ, D. -- ADAMIČKOVÁ, I. -- ILKOVÁ, Z. -- MELO, D. Transfer technológií na SPU v Nitre - aktuálna situácia = Technology transfer at SUA in Nitra - current situation. In Konferencia NITT SK 2014. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2014, s. 56--57. ISBN 978-80-89354-33-7 (brož.).

Moravčíková, D. Adamičková, I. 2014: Innovation in the Rural Development and Sustainable Agriculture. In: FORwARD (book of abstracts, International Scientific Conference), p. 48. ISBN 978-80-552-1256-2

MORAVČÍKOVÁ, D. Projekt AgroBioTech a transfer poznatkov do praxe. In Poľnohospodár. Roč. 58, č. 19-20 (2014), s. 19--20. ISSN 1336-2909.

MORAVČÍKOVÁ, D. Slovensko-americké partnerstvo môže pomôcť riešiť spoločné problémy. In Poľnohospodár. Roč. 58, č. 5-6 (2014), s. 5--6. ISSN 1336-2909.

Výskumné centrum AgroBioTech začalo realizovať prvé riešenie výskumnej zákazky pre prax, Spravodaj Poľnohospodár, roč. 59, číslo 9  - 10, 23. január 2015, strana 4

V znamení prípravy vedeckej konferencie o agrobiodiverzite, Spravodaj Poľnohospodár, roč. 59, číslo 9  - 10, 23. január 2015, strana 4

Terra Madre – Slow Food – Salon de Gusto 2014, Spravodaj Poľnohospodár, roč. 59, číslo 5 - 6, 14. november  2014, strana 3

Uchovanie a udržateľné využívanie tradičných agrosystémov v programe AgroBioTech, Spravodaj Poľnohospodár, roč. 59, číslo 3 -4, 18. október  2014, strana 3

Excelentné potravinárske vedy a technológie pre udržateľnú bioekonomiku, Spravodaj Poľnohospodár, roč. 58, číslo 17 -18, 16. máj 2014, strana 37

Projekt AgroBioTech a transfer poznatkov do praxe, Spravodaj Poľnohospodár, roč. 58, číslo 19 -20, 30. jún 2014, strana 19

Cesty a prostriedky udržania zdravia v súčasnosti, Spravodaj Poľnohospodár, roč. 58, číslo 17 -18, 16. máj 2014, strana 3

Rozhovor s rektorom SPU prof. P. Bielikom v spravodaji Poľnohospodár číslo 19 - 20, 2013, ročník 57
 
Článok v spravodaji Poľnohospodár číslo  15 - 16, 2013, ročník 57
 
Článok v mesačníku Mlyny - jún 2013 na stránke:   http://mlyny-nitra.sk/pageflip/pageflip82/Default.php
 
V denníku Pravda:  http://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/278069-psenicu-ktora-zdola-extremy-vyrobia-v-nitre/
 
Článok agentúry SITA: http://tech.sme.sk/c/6769348/nitra-dostane-vyskumne-centrum-za-desiatky-milionov.html

Piešťanský denník: http://www.piestanskydennik.sk/sita-detail/?tx_kiossita_pi1[detail]=173193

Portál VŠ:  http://www.portalvs.sk/en/aktuality/aktualita/projekt-vybudovanie-vyskumneho-centra-agrobio-tech-na-spu-schvaleny

Článok agentúry TASR: http://www.hlavnespravy.sk/nitra-spu-bude-spolupracovat-s-vyrobcami-biopaliv/191099/

Článok v denníku SME: http://nitra.sme.sk/c/7047913/spu-bude-spolupracovat-s-vyrobcami-biopaliv.html

Článok na školskom servise TASR: http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/nitra-spu-bude-spolupracovat-s-vyrobc/7241-clanok.html

Článok na Nitra 24: http://nitra.dnes24.sk/hladanie-inovativnych-rieseni-spu-bude-spolupracovat-s-vyrobcami-biopaliv-167491