Zo zahraničných pracovných ciest

V rámci projektu Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“ odbornej aktivity 1.7. prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD., doc. Ing. Natália Turčeková, PhD., a doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD., absolvovali v dňoch 12. – 19. apríla 2015 pracovnú cestu do Tijanjin University a China Agricultural University v…
V rámci projektu Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“ odbornej aktivity 1 6. Aplikovaný výskum a vytvorenie inkubátorov v agrobiológii a rastlinnej produkcii absolvoval Ing. Marián Miko, CSc., a Ing. Ján Gažo, PhD., FAPZ,  v dňoch  5. – 6. marca 2015 pracovnú cestu do na Univerzitu sv. Štefana, Gödöllő a Eötvös Loránd…
V rámci projektu Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“ odbornej aktivity 1.5 navštívila 8. – 10. februára 2015 Ing. Jana Galambošová, PhD ., a prof. Ing. Vladimíra Rataj, PhD.,  z Technickej fakulty SPU, firmu Fitzmeier v Nemecku.Cieľom pracovnej cesty bolo vyhodnotenie aplikovaného výskumu v oblasti variabilnej aplikácie dusíka realizovaného v roku 2014,…
V rámci projektu Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“ odbornej aktivity 1.5 sa  od 2.  – 5. 2. februára 2015  navštívil prof. Ing. Marián Brestič, CSc., a Ing. Mareka Živčáka, PhD.,  z FAPZ SPU, Poľnohospodársku univerzitu – Katedru fyziológie rastlín, v Poľsku. Cieľom pracovnej cesty bolo rokovanie so zástupcami pracoviska – prof.…
V rámci projektu Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“ doc. Ing. Ján Brindza, PhD., z FAPZ SPU, navštívil 2. -  4. februára 2015 Národnú univerzitu v Užgorode, Fakultu biológie, na Ukrajine.Cieľom pracovnej cesty bolo rokovanie so zástupcami Inštitútu fytoterapie o experimentoch s overovaním terapeutických účinkov inovovaných potravinových výrobkov na čele s prof.…
V rámci projektu Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“ “ odbornej aktivity 1.5 navštívila doc. Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD., počas pracovnej cesty 13. – 17. januára 2015 Českú zemědělskú univerzitu v Prahe, v Českej republike.   Cieľom pracovnej cesty bol transfer výsledkov spolupráce s doc. E. Fernadézom, transfer výsledkov molekulárnych a…
V rámci projektu Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“ odbornej aktivity 1.4 navštívila Ing. Zuzana Kňažická, PhD., 8. – 13. decembra 2014 Pedagogickú univerzitu - Inštitút biológie v Krakove, Poľsko.Cieľom bola návšteva odborných laboratórií na pracovisku Katedry fyziológie živočíchov a toxikológie a Katedry zoológie stavovcov a biológie človeka. Cieľom návštevy bolo získať…
V rámci projektu Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“ odbornej aktivity 1.5 navštívila 9. – 12. decembra 2014 Ing. Angela Filová, PhD., a Mgr. Marián Gábriš, PhD., Inštitút fyziológie rastlín Františka Gorského v Krakove, Poľsko.Počas pracovnej cesty v inštitúte navštívili katedry: Katedru rozvojovej biológie, Katedru stresovej biológie, Katedru bunkovej biológie, Katedru ekofyziológie,…
V rámci projektu Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“ odbornej aktivity 1.4 prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., a doc. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., navštívili 27. novembra – 4. decembra 2014 Lincoln University na Novom Zélande. Cieľom pracovnej cesty bolo prezentovať a propagovať aktivity výskumného centra „AgroBioTech“, ako aj výsledky dosiahnuté na FBP…
V rámci projektu Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“ Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., absolvoval pracovnú cestu 23. – 30. novembra 2014 do La Plata v Buenos Aires, v Argentíne.Cieľom pracovnej cesty bola návšteva univerzít – Universidad Nacional De La Plata a Univerzita Buenos Aires, výskumného centra CIDCA, CEPAVE v La…
Strana 1 z 7