Pracovné stretnutia
Pasportizácia - jún 2013
Monitorovacie mítingy
Realizácia projektu