logo spuSlovenská poľnohospodárska univerzita pôsobí od roku 1952 v starobylej Nitre, nazývanej aj mekkou slovenského poľnohospodárstva. Univerzita od svojho vzniku dostala do vienka poslanie - byť centrom poľnohospodárskeho vzdelávania, vedy a výskumu na Slovensku pre prioritnú oblasť ľudskej činnosti – produkcie dostatku zdravých a bezpečných potravín v symbióze s ochranou životného prostredia, zachovaním biologickej diverzity a trvalo udržateľného rozvoja. Jej vedecký a pedagogický výkon a historická tradícia z nej činí uznávanú inštitúciu doma i v zahraničí. V rámci úspešnej komplexnej akreditácie  v roku 2009 sa SPU v Nitre zaradila medzi vysoké školy univerzitného typu. V roku 2010 ako prvá univerzita na Slovensku získala prestížne ocenenie ECTS Label, udelené Európskou komisiou za zabezpečovanie a realizáciu Európskeho systému transferu kreditov a mobilít študentov. Súčasťou jej identity je názov zelená univerzita. Na svojich šiestich fakultách poskytuje široké možnosti získavania poznatkov nielen z oblasti poľnohospodárskych, ale aj biologických, ekonomických a technických vied. Tým vytvára predpoklady pre široké uplatnenie absolventov v rôznych oblastiach hospodárstva.

 

Univerzitu v súčasnosti tvorí šesť fakúlt:

  • Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
  • Fakulta biotechnológie a potravinárstva
  • Fakulta ekonomiky a manažmentu
  • Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
  • Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
  • Technická fakulta